18 sty 2008

DETAIL# 2

Różnica między wypukłością a wklęsłością jest różnicą odwrócenia. Jeśli skupimy się na powierzchni wklęsłej zapomnimy o tej wypukłej, i na odwrót. Są one jednak częścią jednej całości, warunkującymi siebie nawzajem. Coś, co z jednej strony wygląda jak skutek okaleczenia z drugiej zawsze będzie się jawić jako nadmiar i przeciążenie.


Brak komentarzy: